Seminaro metu gyd. dr. Julius Neverauskas ir gyd. Nida Silienė praktiškai supažindins dalyvius su Lietuvoje jau atsirandančiomis galimybėmis padėti daugeliui žmonių, patiriančių streso ir psichologinių traumų sukeltus sutrikimus bei psichosomatinius sutrikimus, naudojant polivagaline teorija grįstas psichoterapines intervencijas, technikas ir praktikas.

Renginys skirtas: psichikos sveikatos priežiūros specialistams, taip pat jame gali dalyvauti visi, kuriems ši tema yra aktuali ir svarbi.

Polivagalinės praktikos gali būti labai efektyvios:

 • Esant net ir stiprioms stresinėms patirtims, ypač, jeigu dėl streso prarandama galimybė racionaliai veikti, kai vyrauja „sustingimo“, „pasidavimo“, aptirpimo“ ar „pulk, kovok arba bėk“ (tame tarpe ir kūniškos) reakcijos;

 • Asmenims, patyrusiems užsitęsusias, sunkias ar kompleksines psichologines traumas;

 • Esant nerimo, liūdesio, pykčio ir kitų emocijų reguliacijos sunkumams;

 • Žmonėms, kuriuos vargina vidaus organų (širdies, virškinimo, kvėpavimo ir kt. sistemų) nervinės reguliacijos sutrikimai ar somatoforminė autonominė disfunkcija;

 • Kenčiantiems nuo psichosomatinių sutrikimų, kai somatiniai simptomai pasireiškia nesant organinės ligos priežasties;

 • Kai sunku valdyti savo stresą, nurimti ar užmigti;

 • Esant įvairioms kitoms psichologinėms kūno reakcijoms;

 • Norinti padidinti savo psichologinį atsparumą ir pagerinti streso valdymo įgūdžius;

 • Siekiant mokytis pagreitinti psichologinės ir fiziologinės pusiausvyros ir harmonijos atsistatymą po patiriamų psichologinių iššūkių ir traumų;

 • Norint sustiprinti savireguliacinius centrinės ir autonominės nervų sistemos mechanizmus;

 • Siekiant praplėsti psichoterapijos priemonių arsenalą ir padidinti psichoterapijos galimybes, teikiant pagalbą asmenims, sergantiems įvairiais sutrikimais, mokantis efektyvios savipagalbos priemonių.

Seminaro metu bus pateikta:

 • Polivagalinės teorijos pagrindai ir jos praktinio pritaikymo principai.

 • Praktinė autonominės nervų sistemos reikšmė psichikos ir psichosomatinių bei somatoforminių ir vidaus organų nervinės reguliacijos sutrikimų vystymuisi.

 • Autonominės nervų sistemos funkcijos, jos reikšmė psichoterapijoje ir psichoterapinio poveikio, keičiant autonominės nervų sistemos funkcinę būseną, galimybės.

 • Polivagalinės intervencijos ir technikos, naudojamos psichoterapijoje, galinčios padėti asmenims, sunkiai išgyvenantiems stiprias ir užsitęsusias stresines reakcijas, ypač po psichologinių traumų, turintiems nerimo ar depresijos sutrikimų, taip pat sergantiems psichosomatiniais ir vidaus organų nervinės reguliacijos sutrikimais.

 • Polivagalinės intervencijos ir technikos, padedančios žmonėms, norintiems turėti geresnį psichikos (psichologijos) ir kūno (fiziologijos) ryšį bei stiprinti psichologinį atsparumą.

 • Praktiniai pavyzdžiai ir praktinis intervencijų bei psichoterapinių technikų demonstravimas.

Mokymų lektoriai:

dr. Julius Neverauskas

Gydytojas psichoterapeutas

Medicinos mokslų daktaras, lektorius ir supervizorius, gydytojas neurologas ir gydytojas psichoterapeutas, Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos prezidentas, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos prezidentas. Jau daugiau kaip du dešimtmečius dr. Julius Neverauskas sėkmingai dirba inovacijų diegimo taikomojoje psichologijoje, psichoterapijoje ir žmogiškojo potencialo didinimo srityje. Lietuvoje pradėjo taikyti ir išvystė tokius šiuolaikinės psichoterapijos metodus kaip kognityvinė ir elgesio terapija (KET) ir dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos metodikos. Yra KET terapeutų rengimo kurso vadovas ir supervizorius Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Jau 30 metų dirba praktinį gydytojo ir psichoterapeuto darbą. Dr. Julius Neverauskas nuolat tobulinasi pats ir skaito paskaitas bei veda užsiėmimus užsienio šalyse.

Nida Silienė

Medicinos gydytoja

Būsima kognityvinės ir elgesio terapijos krypties psichoterapeutė. Turinti 20 metų darbo patirtį tarptautinėse verslo organizacijose. Nuolat besimokanti ir smalsi asmenybė. Giliai suvokiu, kad pasaulis, gyvenimas ir aš pati esu nuolatinis kitimas, kūryba ir augimas. Tiki, kad tik pažindami, tobulėdami, geriau suvokdami save, priimdami ir paleisdami visas gyvenimo situacijas, gyvename ir kuriame geresnį savo gyvenimą. Jei jaučiatės užstrigęs, gyvenimas neteikia džiaugsmo ar kamuoja sunkumai, kviečiu asmeninėms konsultacijoms.

Seminaro dalyviai:

 • Susipažins su polivagaline teorija ir jos praktinio pritaikymo psichoterapijoje galimybėmis.

 • Gaus svarbios klinikinės informacijos apie streso ir distreso reakcijų (ypač užsitęsusių ir išsivysčiusių po traumuojančių patirčių) vystymosi mechanizmus ir pagalbos bei savipagalbos priemones polivagalinės teorijos požiūriu.

 • Sužinos kodėl ir kaip autonominės nervų sistemos veikla ir disfunkcijos įtakoja psichikos ir psichosomatinių sutrikimų vystymąsi ir kaip tai galima panaudoti terapiniams tikslams.

 • Sužinos kaip polivagalinės technikos gali padėti žmonės, norintiems turėti geresnį psichikos (psichologijos) ir kūno (fiziologijos) ryšį, o taip pat ugdyti psichologinį bei psichologinį atsparumą.

 • Išmoks polivagalinių intervencijų ir technikų, galinčių efektyviai padėti asmenims, patiriantiems sunkias streso ir psichologinių traumų pasekmes, turintiems psichosomatinių, somatoforminių ir vidaus organų nervinės reguliacijos sutrikimų.

 • Bus praktiškai mokoma įvairių kūno, kvėpavimo, judesių, meditacinių, vizualizacinių ir kitų technikų bei praktikų, galinčių efektyviai veikti kaip pagalbos ir savipagalbos priemonės aukščiau išvardintais atvejais.

Mokymų medžiaga

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaido pamoka

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

Mokymų kaina

 • €59,00