Seminaras skirtas visiems, kuriems yra aktuali meilės, įsimylėjimo,

romantinių ir įsipareigojimu grįstų santykių tema, romantinio ryšio užmezgimo, stiprinimo ir išlaikymo temos, norintiems geriau suprasti ryšį tarp romantinių partnerių, geriau suprasti vyrų ir moterų psichologinius skirtumus romantiniuose santykiuose, suprasti kokius sprendimus siūlo šiuolaikinė psichologija ir psichoterapija iškilus grėsmėms santykiuose (santykių „atšalimas“, neištikimybė, seksualiniai nesutarimai, nuobodulys ir kt.). Informacija bus naudinga ir specialistams, norintiems dirbti su santykių porose problemomis.

Ką gausiu įsigyjęs šiuos mokymus?

 • 4-ias seminaro vaizdo pamokas, kurių bendra trukmė 2 val. 45 min.

 • Seminaro metu pateiktas skaidres.

 • Papildomą lektorių medžiagą, pateiktą jau po seminaro.

 • Rekomenduojamos literatūros sąrašą.

 • Mokymų įrašai bus pasiekiami 365 dienas nuo įsigyjimo datos.

 • Peržiūrėję mokymus, galėsite užduoti klausimus, į kuriuos lektorius atsakys artimiausiu metu.

 • Išklausyto seminaro pažymėjimą.

 • Prieigą prie bendruomenės Facebook grupės.

Seminaro lektoriai

Reda Rizgelytė Viskontienė

Med. psichologė, kognityvinės ir elgesio terapijos psichoterapeutė

Psichologė, kognityvinės ir elgesio krypties (KET) psichoterapeutė, schemų terapijos praktikė, LSMU Įvadinio psichoterapijos kurso dėstytoja. Daugiau nei 10 metų dirba praktinį darbą su klientais, taiko skirtingus šiuolaikinės psichologijos ir psichoterapijos metodus. Psichologų sąjungos, Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos bei Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narė.

dr. Julius Neverauskas

Gydytojas psichoterapeutas

Medicinos mokslų daktaras, lektorius ir supervizorius, gydytojas neurologas ir gydytojas psichoterapeutas, Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos prezidentas, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos prezidentas. Jau daugiau kaip du dešimtmečius dr. Julius Neverauskas sėkmingai dirba inovacijų diegimo taikomojoje psichologijoje, psichoterapijoje ir žmogiškojo potencialo didinimo srityje. Lietuvoje pradėjo taikyti ir išvystė tokius šiuolaikinės psichoterapijos metodus kaip kognityvinė ir elgesio terapija (KET) ir dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos metodikos. Yra KET terapeutų rengimo kurso vadovas ir supervizorius Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Jau 30 metų dirba praktinį gydytojo ir psichoterapeuto darbą. Dr. Julius Neverauskas nuolat tobulinasi pats ir skaito paskaitas bei veda užsiėmimus užsienio šalyse.

Seminare įvairiais būdais teorine ir praktine prasmėmis nagrinėsime:

 • Romantinių santykių ir meilės temą.

 • Meilės tipus ir stadijas.

 • Hormonų ir neuromediatorių įtaką žmogaus romantiniams jausmams ir seksualumui.

 • Romantinio ir seksualinio potraukio kilmę, stiprinimą, realizavimą ir išlaikymą.k

 • Įsimylėjimo, aistros, meilės, prieraišumo ir įsipareigojimo santykiuose ypatumus.

 • Partnerių emocijų išraiškos ypatumus ir jų prasmę, reikšmę ir galimybes reguliuoti norma linkme.

 • Poreikius ir asmenybines schemas bei režimus romantiniuose ir įsipareigojimu santykiuose.

 • Asmenybių tipologijos reikšmę romantinių ir įsipareigojimu grįstų santykių ypatumams.

 • Praktinius romantinių santykių kūrimo, stiprinimo, išsaugojimo ir koregavimo aspektus.

 • Bus atsakoma į seminaro dalyvių klausimus, paaiškinamos iškeltos problemos.

Mokymų temos

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

  1. Meilės chemija ir psichologija | Dr. Juliaus Neverausko skaidrės

  2. Meiles chemija ir psichologija | Redos Rizgelytės - Viskontienės skaidrės

Apie šiuos mokymus:

 • Kaina: 19.00 Eur
 • Trukmė: 2 val. 45 min.
 • Mokymus sudaro: 4 vaizdo pamokos

Dėl mokėjimų pavedimu ir dėl sąskaitų rašykite: [email protected].