Seminare bus:

 • Apžvelgiamos įvairios depresijos formos ir jų diagnozavimo bei matavimo galimybės.

 • Pateikiami nuoseklūs algoritmai skirtingų depresijos formų gydymui.

 • Išsamiai supažindinama su šiuolaikinės psichoterapijos depresijos gydymo kryptimis.

 • Pateikiami praktiniai atvejai ir konkretūs gydymo žingnsniai iš skirtingų šiuolaikinės psichoterapijos teorijų su rekomendacijoms, kaip jas galima derinti tarpusavyje.

Seminare bus supažindinama ir remiamasi šiomis teorijomis:

 • Elgesio aktyvinimu depresijoje (ang. Behavioral activation for depression);

 • Kognityvine elgesio terapija (KET);

 • Kognityvine ir elgesio analizės psichoterapijos sistema (ang. Cognitive behavioural analysis system of psychotherapy, CBASP);

 • Dėmesingu įsisąmoninimu grįsta kognityvine terapija (ang. Mindfulness based cognitive therapy, MBCT);

 • Dėmesingu įsisąsmoninmu ir atjauta grįsto gyvenimo teorija (ang. Mindfulness – based compassion living, MBCL).

Lektoriai

dr. Julius Neverauskas

Gydytojas psichoterapeutas

Medicinos mokslų daktaras, lektorius ir supervizorius, gydytojas neurologas ir gydytojas psichoterapeutas, Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos prezidentas, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos prezidentas. Jau daugiau kaip du dešimtmečius dr. Julius Neverauskas sėkmingai dirba inovacijų diegimo taikomojoje psichologijoje, psichoterapijoje ir žmogiškojo potencialo didinimo srityje. Lietuvoje pradėjo taikyti ir išvystė tokius šiuolaikinės psichoterapijos metodus kaip kognityvinė ir elgesio terapija (KET) ir dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos metodikos. Yra KET terapeutų rengimo kurso vadovas ir supervizorius Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Jau 30 metų dirba praktinį gydytojo ir psichoterapeuto darbą. Dr. Julius Neverauskas nuolat tobulinasi pats ir skaito paskaitas bei veda užsiėmimus užsienio šalyse.

Inga Juodkūnė

Psichologė – psichoterapeutė

Psichologė – psichoterapeutė, dėmesingo įsisąmoninimo (ang. mindfulness) trenerė, autobiografinio romano “Rytoj vėl patekės saulė” autorė. Teikia individualias psichologines konsultacijas ir veda palaikymo grupes. Specializacijos sritys: pagalba esant depresijai, savižudybių prevencija, emocijų valdymas, asmeninių krizių įveikimas, asmenybės augimas. Nuo 2019 m. veda ilgalaikes emocinės paramos grupes patiriantiems depresiją ir nerimą. Nuo 2017 m. veda mindfulness grupes, terapinio rašymo dirbtuves. Daugiau nei 15 metų turi lektoriaus darbo patirties. Rašo savo tinklalapį “Atspirties taškas”.

Dalyviai po seminaro:

 • Gebės atpažinti skirtingas depresijos formas ir turės žinių apie depresijos diagnozavimo galimybes.

 • Turės žinių, kokiais atvejais tinka skirtingos depresijos gydymo metodikos, įskaitant ir medikamentinio gydymo derinimą su kitais gydymo metodais.

 • Turės gebėjimą ir žinias taikyti konkrečius metodus iš skirtingų šiuolaikinės psichoterapijos teorijų ir juos derinti tarpusavyje tam tikrais atvejais.

 • Turės galimybę gauti depresijos gydymo protokolus, kuriuos specialistai galės taikyti savo praktikoje, o kiti dalyviai – taikyti, kaip savipagalbos įrankį.

Ką gausiu įsigyjęs šiuos mokymus?

 • Seminaro vaizdo pamokas, kurių bendra trukmė 3 val.

 • Seminaro metu pateiktas skaidres.

 • Papildomą lektorių medžiagą, pateiktą jau po seminaro.

 • Mokymų įrašai bus pasiekiami 12 mėn. nuo įsigyjimo dienos.

 • Peržiūrėję mokymus, galėsite užduoti klausimus, į kuriuos lektorius atsakys artimiausiu metu.

 • Išklausyto seminaro pažymėjimą.

 • Prieigą prie bendruomenės Facebook grupės.

Mokymų medžiaga

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

Mokymų informacija

 • €49,00
 • 9 pamokos
 • 3 valandų vaizdo įrašo turinio