TVIRTABŪDIŠKUMAS (arba asertyvumas) –

tai pozityvus, mandagus, bet kartu atkaklus elgesys, žmogaus sugebėjimas pasitikėti savimi, bet kartu geranoriškai elgtis, sugebėjimas konstruktyviai ginti savo teises, kartu rodant pagarbą kitiems, ir tuo pat metu prisiimti atsakomybę dėl savo paties elgesio. Tai funkcionalus, tarpinis variantas tarp agresyvaus elgesio (dominavimas, reikalavimas laikytis tam tikros nuomonės, neatsižvelgimas į kitų interesus) ir pasiduodančio, pasyvaus elgesio (paklusimas kitų žmonių sprendimams, konfliktų vengimas, nepakovojimas dėl savo teisių, situacijos kontrolės atsisakymas). ❗ Atrodo, kad kai kurie žmonės iš prigimties yra užsispyrę. Bet jei nesate vienas iš jų, galite išmokti būti atkaklesni.

Seminaro temos:

 • Kas yra tvirtabūdiškumas (asertyvumas) kaip žmogaus bruožas ir elgesio būdas?

 • Tvirtabūdiškumo sąsajos su asmenybės ypatumais.

 • Tvirtabūdiško elgesio pasireiškimo požymiai ir matavimo būdai.

 • Tvirtabūdiškas elgesys darbinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime.

 • Daugiau ir mažiau tvirtabūdiško (asertyvaus) elgesio pasekmės.

 • Tvirtabūdiškumo ugdymas psichoterapijoje.

 • Kaip ir kokiais principais vadovaujantis didinamas žmogaus tvirtabūdiškumas (asertyvumas)?

 • Asertyvumo auginimo metodologija įvairiame amžiuje.

 • Pagalbos ir savipagalbos principai ir priemonės tvirtabūdiškumui stiprinimui.

 • Atsakymai į klausimus.

Dr. Julius Neverauskas ir Dalius Kurlinkas

seminaro metu supažindins su tvirtabūdiškumo (asertyvumo) sąvokomis, jo ryšiu su asmenybės ypatumais, kilme ir pasireiškimo būdais bei požymiais įvairiame amžiuje. Didelis dėmesys seminare bus skiriamas ugdymo principams ir psichologinėms intervencijoms, taikomomis didinant žmogaus tvirtabūdiškumo kompetencijas. Taip pat bus mokoma kaip naudoti tvirtabūdiškumą darbinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime bei savipagalbos metodų, skirtų asertyvumo didinimui.

Seminaro lektoriai

dr. Julius Neverauskas

Gydytojas psichoterapeutas

Medicinos mokslų daktaras, lektorius ir supervizorius, gydytojas neurologas ir gydytojas psichoterapeutas, Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos prezidentas, Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos prezidentas. Jau daugiau kaip du dešimtmečius dr. Julius Neverauskas sėkmingai dirba inovacijų diegimo taikomojoje psichologijoje, psichoterapijoje ir žmogiškojo potencialo didinimo srityje. Lietuvoje pradėjo taikyti ir išvystė tokius šiuolaikinės psichoterapijos metodus kaip kognityvinė ir elgesio terapija (KET) ir dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos metodikos. Yra KET terapeutų rengimo kurso vadovas ir supervizorius Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Jau 30 metų dirba praktinį gydytojo ir psichoterapeuto darbą. Dr. Julius Neverauskas nuolat tobulinasi pats ir skaito paskaitas bei veda užsiėmimus užsienio šalyse.

Dalius Kurlinkas

Medicinos psichologas, kognityvinės ir elgesio krypties psichoterapeutas, dėstytojas.

Kam skirtas šis seminaras?

Seminaras skirtas asmenims, norintiems gauti žinių ir praktinių įgūdžių didinant tvirtabūdiškumą kaip asmenybinį bruožą bei kaip savipagalbos priemonę. Taip pat tiems asmenims, kurie nori išsiaiškinti kokiomis žmogiškosiomis stiprybėmis jie pasižymi ir kaip jas gali pačiais geriausiais būdais naudoti siekiant savo gyvenimo tikslų.

Seminare naudojami praktiniai metodai:

 • Tvirtabūdiškumą (asertyvumą) didinančių intervencijų mokymas ir praktinių įgūdžių lavinimas.

 • Praktinis tvirtabūdiško elgesio įvairiose situacijose mokymas.

 • Darbo su keliančiais iššūkių žmonėmis praktinių įgūdžių lavinimas.

 • Savipagalbos įgūdžių sudėtingose darbinėse ir asmeninėse situacijose lavinimas.

Ką gausiu įsigyjęs šiuos mokymus?

 • Seminaro vaizdo pamokas, kurių bendra trukmė 4 val.

 • Seminaro metu pateiktas skaidres.

 • Papildomą lektorių medžiagą, pateiktą jau po seminaro.

 • Mokymų įrašai bus pasiekiami 365 dienas nuo įsigyjimo datos.

 • Peržiūrėję mokymus, galėsite užduoti klausimus, į kuriuos lektorius atsakys artimiausiu metu.

 • Išklausyto seminaro pažymėjimą.

 • Prieigą prie bendruomenės Facebook grupės.

Mokymų temos

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

  1. Vaizdo pamoka

Apie šiuos mokymus:

 • Kaina: 59.00 Eur
 • Trukmė: 4 val. 00 min.

Dėl mokėjimų pavedimu ir dėl sąskaitų rašykite: [email protected].